Zrcadlo – mocný Feng Shui nástroj

Zrcadlo – mocný Feng Shui nástroj

Jedním z nejlepších nástrojů Feng Shui konzultanta je zrcadlo. Tento bytový doplněk může zvýšit a zlepšit energii v celém domě tak, aby přinášel hojnost a štěstí. Zrcadla odrážejí světlo a energii a proto působí v prostoru jako akcelerátor neboli urychlovač energie. Používáme ho také v případě, když chceme energii v prostoru správně směrovat do určité části domu nebo místnosti. 

Jedním z nejlepších nástrojů Feng Shui konzultanta je zrcadlo. Tento bytový doplněk může zvýšit a zlepšit energii v celém domě tak, aby přinášel hojnost a štěstí. Zrcadla odrážejí světlo a energii a proto působí v prostoru jako akcelerátor neboli urychlovač energie. Používáme ho také v případě, když chceme energii v prostoru správně směrovat do určité části domu nebo místnosti.

Existuje několik všeobecných pravidel při práci a umísťování zrcadel v prostoru.

Vchodové dveře

Zrcadlo v předsíni anebo ve vstupní hale dokáže nasměrovat energii dál dovnitř, do prostoru, je-li správně umístěné. V halách a chodbách platí pravidlo, že zrcadla nemají být naproti vchodu, protože takto odrazí vstupující Qi zpátky ven a prostor může postrádat dostatek energie. Zrcadlo v předsíni umísťujeme na stěně kolmé ke vstupním dveřím. Toto umístění umožní energii proudit hladce do domu.

Schodiště

Úzké schodiště může omezit příliv bohatství a hojnosti, proto zde rádi využíváme zrcadla pro jeho vizuální rozšíření. To pak pomůže toku energie nahoru po schodišti. Velké zrcadlo na meziposchodí, směřující do prostoru nahoře, je skvělou volbou.

Dlouhé chodby

Zrcadla umístěná v dlouhé chodbě mohou pomoci zpomalit tok energie a nasměrovat je do dveří vedoucích do místností domu. Zrcadla by neměla být rozložena přesně naproti sobě, protože se takto energie zasekne v protipohybu od jednoho zrcadla ke druhému a neproudí do prostoru.

Jídelna

Správně umístěné zrcadlo v jídelně může znásobit hojnost vaší rodiny. Jídlo na stole symbolizuje hojnost domácnosti a odraz jídla na jídelním stole v zrcadle budí dojem větší hojnosti, nežli je potřeba pro výživu rodiny. To se pak promítne do skutečné hojnosti rodiny. Umístěte zrcadlo tak, aby odráželo jídelní stůl a dbejte nato, aby se v odraze neobjevili dveře, kuchyň, nebo aby hostům a sedícím zrcadlo v odraze nesekalo hlavy.

Koupelna

V koupelně je vhodné umístit zrcadlo tak, aby neodráželo toaletu, nesekalo hlavu v odraze, nebo aby nedělilo odraz na části, to znamená použít zrcadlo celistvé, bez předělů.

Pracovna

Zrcadlo by mělo vždy odrážet pozitivní aspekty a předměty v prostoru. Pokud přijímáte klienty ve své pracovně nebo na svém pracovišti, umístěte zrcadlo na zeď vedle dveří vedoucích do místnosti tak, aby odráželo vstupující osoby. To bude zdvojnásobovat počet klientů.

Pokud se vám nepodaří umístit svůj stůl do vhodné pozice (viz náš článek Pracovna podle Feng Shui), tedy směrem ke dveřím, zavěste na stěnu malé zrcadlo tak, aby odráželo dveře, když sedíte u svého stolu. Tím zabráníte útokům na záda a neočekávaným překvapením v podnikání.

Dbejte nato, aby zrcadlo neodráželo váš stůl nebo vás. To by mohlo vést ke zdvojnásobení pracovní zátěže. Nikdy nezavěšujte zrcadlo naproti dveřím do kanceláře. Mohlo by to odrazit všechny dobré energie a pracovní příležitosti.

Ložnice

Při používání zrcadel v ložnici buďte opatrní. Jsou dvě místa v ložnici, kde můžete zavěsit zrcadlo. Pokud nevidíte na dveře z vaší postele, když ležíte, umístěte zrcadlo na zeď tak, aby odráželo dveře, ale ne postel. Zrcadlo v plné délce můžete také umístit na vnitřní stranu dveří šatníkové skříně. Dbejte nato, aby tyto dveře byly zavřeny, když se skříň nepoužívá.

V ložnici se vyhýbáme umístění zrcadel tak, aby odrážely postel. Ve Feng Shui to znamená pozvání pro třetí osobu do vztahu a podporuje to nevěru.

Malé výklenky, rohy a tmavé kouty

Pro optické rozšíření malých výklenků nebo stísněných prostorů použijeme zrcadla, abychom rozšířili tento prostor a podpořili tok energie. Tady se vyvarujeme odrazů objektů jako jsou špinavé oblečení a nádobí, hromádky starých novin a jiné druhy nepořádků. Odrazy těchto negativních aspektů jsou kontraproduktivní, protože zdvojnásobují nepořádek a blokují tok energie. Zrcadla můžeme umístit i tam, kam nemůžeme dát okna.

Autor článku: Lucia Petriláková, absolventka České školy Feng Shui

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)