Studium v České škole Feng Shui se skládá z 9 víkendových výukových bloků + 1 výukový den, které jsou završeny závěrečnou zkouškou a vypracováním samostatného projektu. Studium je rozděleno na 3 úrovně poznání. Na základě složení závěrečné zkoušky obdrží účastníci studia certifikát vydaný naší školou.

``Za naším studiem si pevně stojíme! Pokud nebudete s výukou na prvním semináři spokojení a rozhodnete se dále nepokračovat, vrátíme vám plnou částku kurzovného.``

Moto icon

Cena: 39 000 Kč vč. DPH

Kompletní studium – 3 úrovně poznání.
Kurzovné je možné uhradit ve třech splátkách. Každá ze splátek činí 15. 000 Kč.
V ceně jsou zahrnuty veškeré výukové materiály.
Výuka probíhá vždy od 09:30 – 12:30 a 14:00 – 17:00.

I. úroveň poznání

Teorie poznání, základy techniky Ba Gua, škola formy

II. úroveň poznání

Feng Shui času, metoda 8 vlivů Ba Zhai, Feng Shui zahrad, zdravé materiály a geopatogenní zóny

III. úroveň poznání

Letící hvězda obydlí, syntéza technik, závěrečná zkouška

Místo výuky Praha

Adresa pražského studia – strana Kontakt

 1. 11. – 12. 2. 2023 Teorie poznání, základy techniky Ba Gua (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 2. 11. – 12. 3. 2023 Škola formy (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 3. 22. – 23. 4. 2023 Shrnutí technik a praxe v terénu (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 4. 13. – 14. 5. 2023 Feng Shui času, Metoda 8 vlivů Ba Zhai (Vyučuje: Kateřina Randová)
 5. 27. 5. 2023 Bioarchitektura, zdravé materiály, vytváření vitálního prostoru, zlatý řez, geopatogenní zóny
  (Vyučuje: Ing. David Eyer, Ph.D.)
 6. 17. – 18. 6. 2023 Feng Shui zahrad (Vyučuje: Ing. David Eyer, Ph.D. a Ing. arch. Otakar Chochola)
 7. 9. – 10. 9. 2023 Opakování Feng Shui technik a praxe v terénu (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 8. 7. – 8. 10. 2023 Letící hvězda obydlí (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 9. 18. – 19. 11. 2023 Letící hvězda obydlí II. (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 10. 15. – 17. 12. 2023 Závěrečný zkouškový víkend probíhá včetně pátku 17:00 – 20:00!
Přihlásit se ke studiu

Maximální počet účastníků v pražském kurzu je 35 lidí.
Dostavte se na místo výuky vždy nejméně 10 minut před začátkem výuky.
Upozornění: Pokud není možné z důvodu situace kolem Covid-19 pořádat výuku ve studiu, probíhá výuka online.

Adresa pražského studia – strana Kontakt

 1. 9. – 10. 10. 2021 Teorie poznání, základy techniky Ba Gua (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 2. 13. – 14. 11. 2021 Škola formy (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 3. 11. – 12. 12. 2021 Shrnutí technik a praxe v terénu (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 4. 12. – 13. 2. 2021 Feng Shui času, Metoda 8 vlivů Ba Zhai (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 5. 12. – 13. 3. 2022 Feng Shui zahrad (Vyučuje: Ing. David Eyer, Ph.D. a Ing. arch. Otakar Chochola)
 6. 27. 3. 2022 Bioarchitektura, zdravé materiály, vytváření vitálního prostoru, zlatý řez, geopatogenní zóny (Vyučuje: Ing. David Eyer, Ph.D.)
 7. 14. – 15. 5. 2022 Opakování Feng Shui technik a praxe v terénu (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 8. 11. – 12. 6. 2022 Letící hvězda obydlí (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 9. 10. – 11. 9. 2022 Letící hvězda obydlí II. (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 10.  4. – 6. 11. 2022 Závěrečný zkouškový víkend probíhá včetně pátku 17:00 – 20:00! (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
Přihlásit se ke studiu

Maximální počet účastníků v pražském kurzu je 35 lidí.
Dostavte se na místo výuky vždy nejméně 10 minut před začátkem výuky.
Upozornění: Pokud není možné z důvodu situace kolem Covid-19 pořádat výuku ve studiu, probíhá výuka online.

Místo výuky Brno

 1. 05. – 06. 02. 2022 Teorie poznání, základy techniky Ba Gua (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 2. 19. – 20.03. 2022 Škola formy (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 3. 07. – 08. 05. 2022 Shrnutí technik a praxe v terénu (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 4. 04. – 05.06. 2022 Feng Shui času, Metoda 8 vlivů Ba Zhai (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 5. 1. – 2. 10. 2022 Feng Shui zahrad (Vyučuje: Ing. David Eyer, Ph.D. a Ing. arch. Otakar Chochola)
 6. 9. 10. 2022 Bioarchitektura, zdravé materiály, vytváření vitálního prostoru, zlatý řez, geopatogenní zóny (Vyučuje: Ing. David Eyer, Ph.D.)
 7. 22. – 23.10. 2022 Opakování Feng Shui technik a praxe v terénu (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 8. 03. – 04.12. 2022  Letící hvězda obydlí (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 9.  21. – 22. 1. 2023 Letící hvězda obydlí II. (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 10.  24. – 26. 2. 2023 Závěrečný zkouškový víkend probíhá včetně pátku 17:00 – 20:00! (Vyučuje: Ing. arch. Otakar Chochola)
 • Víkend 23. – 24. 10. 2021 Letící hvězda I.
 • Víkend 20. – 21. 11. 2021 Letící hvězda II.
 • Víkend 29. – 30. 1. 2022 Zkouškový víkend

Upozornění: Pokud není možné z důvodu situace kolem Covid-19 pořádat výuku ve studiu, probíhá výuka online.