Studium v naší škole je ucelený výukový program, který postupně představí základní i pokročilé techniky tradičního čínského učení Feng Shui. Učební látka je rozdělena do 3 hlavních tematických bloků (Škola formy, technika Ba Zhai a Technika letící hvězdy), kde každý z bloků je završen tréninkem v praxi.

Komplexní studijní program

Ročník obsahuje 3 úrovně poznání vyučované v 9 víkendových seminářích

Dlouholeté zkušenosti

Naše studenty školíme ve Feng Shui již od roku 2002

Kvalitní lektoři

Naši lektoři jsou uznávané autority ve svém oboru u nás i v zahraničí

Osobní kultivace

Inspirujeme a podporujeme jedinečný potenciál každého studenta

Mezinárodní certifikace

Nabízíme možnost mezinárodní certifikace

Náš studijní plán je vytvořený na základě 19ti leté zkušenosti s výukou Feng Shui. Obsahuje 9 víkendových seminářů, které probíhají z pravidla od září do června. Výuka probíhá v Praze a v Brně.

Hlavním lektorem a zakladatelem České školy Feng Shui je Ing. arch. Otakar Chochola, který vede veškeré semináře věnované Feng Shui.

Součástí ročního výukového cyklu je i víkend věnovaný zdravému bydlení nebo-li baubiologii. Vědou o zdravých materiálech a přírodních způsobech stavitelství vás provede uznávaný odborník na dané téma Ing. David Eyer, Ph. D.

Nedílnou součástí studia v České škole Feng Shui je důraz na osobní kultivaci a rozvíjení individuální kreativity.

Po absolvování studia v naší škole máte možnost přihlásit se na unikátní seminář Mezinárodní certifikace se světově uznávaným odborníkem na Feng Shui a zároveň mentorem naší školy Rogerem Greenem z The New York School of Feng Shui.

Co mohu očekávat od studia v České škole Feng Shui?

V rámci studia si osvojíte vědomosti potřebné pro harmonizaci prostoru, ale také mezilidských vztahů. Naučíte se techniky, znalosti a principy potřebné k vykonávání profese Feng Shui konzultanta.

Na co se dále můžete těšit?

  • Profesionální přístup
  • Špičkové odborníky v roli lektorů
  • Kvalitní studijní materiály a skripta
  • Příjemný kolektiv založený na principu podpory a sdílení
  • Rozvíjení vašeho jedinečného potenciálu

Zajímá vás kompletní obsah studia? Najdete ho zde.

Proč studovat Feng Shui právě u nás?

  1. Taoismus, z něhož Feng Shui vychází, je komplexní postoj k životu a jeho vnímání. Ing. arch. Otakar Chochola, zakladatel České školy Feng Shui, tuto filozofii studoval v Číně a přijal ji za svou již před mnoha lety. Díky znalosti taoismu pronikl do hloubky principů Feng Shui. Nabyté vědomosti a poznání se nyní snaží předávat svým studentům.
  2. Jsme jediná škola, která se věnuje také stavební biologii (baubiologie), tzn. využití materiálů a stavebních principů pro vytvoření zdravého bydlení. Principům zdravého bydlení je věnován celý jeden víkend.
  3. Jako tradiční škola Feng Shui klademe důraz nejen na předání informací, ale také na prožitek a osobní kultivaci. Chceme-li pracovat s životodárnou energií Qi, musíme umět především pracovat s vlastním zdrojem Qi.
  4. V rámci studia je věnován prostor praxi, aby si studenti dostatečně osahali a přisvojili probíranou látku.

Jak to u nás vypadá

Kodex studenta České školy Feng Shui

``Práce Feng Shui specialisty je podmíněna schopností oprostit se od ideologií, iluzí a očekávání. Spočívá v pozici Non credo - bez předsudků. Abychom toho dosáhli, musíme se věnovat osobní kultivaci“

Výuka Feng Shui není jen o učení nových technik a vědomostí. V naší škole klademe důraz na osobní rozvoj jednotlivců a snažíme se každého studenta motivovat v jeho růstu.

Snažíme se být studentům inspirací v laskavém přístupu k sobě samému s novou perspektivou porozumění, kterou mohou dále předávat svým budoucím klientům.

Další stěžejní hodnotou je pro nás respekt a empatie vůči ostatním studentům. Během studia se utváří jedinečné vazby ve skupině a my se snažíme podpořit přátelskou atmosféru, kde mají lidé chuť sdílet a vzájemně si pomáhat.

Proto je pro nás důležité zdůraznit, že během výuky není prostor se hlouběji zabývat osobními záležitostmi studentů na úkor ostatních.

Velmi si ceníme Vaší zpětné vazby na naší práci, kterou otevřeně přijímáme. V rovnováze s tím i my máme možnost zpětné vazby na studenty. V případě, že student nejedná v souladu s naším kodexem a opakovaně narušuje výuku, jsme nuceni v zájmu celé skupiny ukončit jeho studium (poměrná částka kurzovného je samozřejmě vždy vrácena).