Velká letní soutěž o studium Feng Shui

Velká letní soutěž o studium Feng Shui

Pojďte s námi soutěžit o studium v České škole Feng Shui! O co přesně hrajeme? Výhrou je 1x studium I. úrovně České školy Feng Shui v Praze a 1x studim České školy Feng Shui v Brně s termíny studia říjen – prosinec 2018. I. úroveň studia obsahuje 3 víkendové výukové bloky pod vedením lektorů Ing.

Pojďte s námi soutěžit o studium v České škole Feng Shui!

O co přesně hrajeme?

Výhrou je 1x studium I. úrovně České školy Feng Shui v Praze a 1x studim České školy Feng Shui v Brně s termíny studia říjen – prosinec 2018.

I. úroveň studia obsahuje 3 víkendové výukové bloky pod vedením lektorů Ing. arch. Otakara Chocholy a Kateřiny Randové. Podrobnější informace ke studiu a termíny výuky pro Prahu i Brno naleznete na našich stránkách v sekci Studium.

Výherci soutěže mohou po absolvování soutěže pokračovat i do dalších úrovní studia, za II. a III. úroveň jsou však povinni uhradit standardní kurzovné.

Kdo se může soutěže zúčastnit a dostat se do slosování?

Do soutěže se může přihlásit úplně každý, kdo má zájem o studium v České škole Feng Shui a správně zodpoví soutěžní otázku.

Jaká je soutěžní otázka a kam mám zaslat odpověď?

Soutěžní otázka zní: Kdo byli zásadní Feng Shui učitelé zakladatele České školy Feng Shui Ing. arch. Otakara Chocholy?

Aby byla odpověď uznána, musí být vyjmenováni všichni zásadní učitelé – celkem 4.

Odpověď poté musí být zaslána na email info@ceskaskolafengshui.cz. Součástí mailu musí být také Jméno, Příjmení a telefon na soutěžícího.

Soutěžící jsou povinni do mailu uvést, zda soutěží o studium v Praze či v Brně!

Vzorový email s odpovědí:

Jan Novák, tel: 777 888 999

Soutěžím o I. úroveň studia v Brně

Odpověď na otázku zní: xxx, xxx, xxx, xxx

Od kdy do kdy soutěž trvá?

Zahájení soutěže 7.8.2018

Ukončení soutěže 31.8.2018

Slosování 3.9.2018

Pravidla slosování

Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zaslali správnou odpověď na soutěžní otázku spolu se svým jménem, příjmením a telefonním číslem na email info@ceskaskolafengshui.cz v době konání soutěže. Soutěžící jsou povinni do mailu uvést, zda soutěží o studium v Praze či v Brně!

Kdo soutěž pořádá?

Plující oblaka – Česká asociace Wudangkungfu o. s.
IČ: 26566389, DIČ: CZ26566389

Předseda sdružení : Ing. arch. Otakar Chochola
Číslo a datum registrace: VS/1-1/74810/09-R, ze dne 6.3.2009, Ministerstvo vnitra

Předání výhry

Do soutěže jsou vloženy celkem 2 výhry – Studium I. úrovně České školy Feng Shui v Praze a Studium I. úrovně České školy Feng Shui v Brně.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem soutěže stanoveno. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Soutěžící bude o své výhře informován na Facebookové stránce České školy Feng Shui zvané „Život podle Feng Shui“ a dále přímým emailovým či telefonickým
kontaktem. Pokud soutěžící nevyhraje, nebude o této nijak informován.

Hlavní výhra bude předána elektronickým voucherem na email výherce. Předání výhry proběhne po předchozí emailové či telefonické domluvě mezi soutěžícím
a zadavatelem soutěže.

V případě, že nebude možné se s výhercem spojit mailem či telefonem do pěti kalendářních dnů, tj. 10.9. 2018 do 17:00 hod, výhra propadá bez náhrady
ve prospěch organizátora soutěže a výherce dále není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)