Rok 2019 z pohledu čínské astrologie

Rok 2019 z pohledu čínské astrologie

Energetický rok 2019 začíná dne 4. 2. okolo páté hodiny ranní podle solárního času a bude pod vlivem trigramu Hora a čísla 8 z devíti úrovňového cyklu proměn. Trigram Hory, spolu s číslem 8 přinášejí obnovu života v hluboké podstatě s aspektem proměny nitra, tedy proměny nevyhnutelné. Hlavním motivem bude příklon k hlubině osobního prožívání, transmise aktivit do sociální sféry včetně snah o její kultivaci, pevnější rozlišení struktur pravdy a lži a nevyhnutelný apel na samostatnost a nezávislost každého jednotlivce. Obrovskou hodnotou bude práce, vytrvalost a fyzická kondice. Zdroje můžeme nalézt v hlubině svého nitra a prožitku vlastního klidu. Důležitá bude práce rukama a péče o vlastní stabilitu.

Energetický rok 2019 začíná dne 4. 2. okolo páté hodiny ranní podle solárního času a bude pod vlivem trigramu Hora a čísla 8 z devíti úrovňového cyklu proměn. Trigram Hory, spolu s číslem 8 přinášejí obnovu života v hluboké podstatě s aspektem proměny nitra, tedy proměny nevyhnutelné. Hlavním motivem bude příklon k hlubině osobního prožívání, transmise aktivit do sociální sféry včetně snah o její kultivaci, pevnější rozlišení struktur pravdy a lži a nevyhnutelný apel na samostatnost a nezávislost každého jednotlivce. Obrovskou hodnotou bude práce, vytrvalost a fyzická kondice. Zdroje můžeme nalézt v hlubině svého nitra a prožitku vlastního klidu. Důležitá bude práce rukama a péče o vlastní stabilitu.

Podle lunárního cyklu začíná svou vládu regent Zemský Vepř o novoluní dne 4. 2. – 22:03 SEČ. Začátek lunárního cyklu proběhne tedy pouhých cca 17 hodin po začátku solárního cyklu. Toto je vzácně výjimečná situace, kdy oba časy dělí velmi malý úsek. Dá se tedy očekávat  zesílený vliv energie na celou planetu nebo také velmi silný rok silných a zajímavých událostí. Zároveň jde o kvalitativní posun v oblasti polarizace společnosti, kdy se přiblíží vzdálenosti mezi oddělenými břehy v každém aspektu, což přinese možnost jak pochopení a přemostění, tak větší tlak nebo rozepře.

Regentem roku bude zemský, neboli hliněný Vepř, který přinese významnou změnu v dynamice uvažování. Po zemském Psu a ohnivém Kohoutu přinese obnovu v přístupu k hloubce života v širším rozsahu a příklon k integraci metafyzické roviny bytí. Kohout i Pes byly především realističtí strážci struktur, kde se každý vyrovnal se svoji úlohou jinak. Kohout (rok 2017) přinesl sváry, napětí a apel k nastolení pořádků, Pes (rok 2018) přinesl velký tlak na struktury, uplatnění konzervativních hodnot a především vnesl napětí a rozlišení do partnerských vztahů, respektive vztahů vůbec.
Oproti těmto vlivům Vepř přinese více klidu, apel na harmonii, uvolnění napětí a příklon k uplatnění poctivosti a upřímnosti, ale zároveň i důraznou potřebu zajištění ochrany vlastního klidu a bezpečí.
Rok Vepře předznamenává rozvoj v oblasti podnikání, obchodu, investic a průmyslu. Vepř má ve svém základu vodu, neboť patří k zimě a yinu. Tato voda otevře opět hlubiny mystérií a obnoví vnímání spirituální podstaty a metafyzického rozměru života. Přinese tedy více transformace. Bohužel se dá očekávat, že přinese i podvody a neviditelné tahy v oblasti diplomacie a zahraniční politiky. V tomto roce si budeme muset dát pozor na podvodníky, doporučuje se obezřetnost a rozvážnost. Rozhodně se budeme moci radovat z prohloubení citů a bytostného vnímání, dále užívání si hudby a realizace vlastních snů.
Vepř je rozený dobrák se srdcem na dlani, dokud ho nenaštvete, ale když se rozzlobí, neví kdy přestat. Tuto zlobu a sílu vyvine až v okamžiku akutního nebezpečí nebo přímého ohrožení, ale použije-li ji, nic ho nezastaví. Nalézá se na konci 12-ti úrovňového cyklu, je tedy zvířetem s obrovskou životní zkušeností, silou a moudrostí. Bohužel ji někdy zcela promarní ve své inklinaci k pohodlí anebo nestřídmosti v užívání si života. Z tohoto titulu bude těžší držet na uzdě vlastní chutě nebo choutky, a spíše se dá očekávat celkový rozvoj v oblasti všeho, co k užívání života patří: gastronomie, hoteliérství, ubytovací služby, péče o člověka, rehabilitace a masáže, turizmus, ale rozměr klidu i rodinné pohody nabere na kvalitě. V oblasti kvality jídla doporučuji zařadit do jídelníčku kořenovou zeleninu a rostlinné plody vůbec. V tomto roce pozor na alkohol, a příklony k obsesím nebo extrémizmu –  mohly by se vymstít. Na intenzitě naberou vstupy na sociálních sítích a médiích, které budou strhávat k závislosti. I zde je třeba dbát odstupu a opatrnosti.

V oblasti přátelství a rodiny můžeme čekat zlaté časy, i v oblasti partnerství by mohl nastat obrat k obecné smířlivosti s výjimkou urputného prosazování vlastních pravd nebo pozic, a více než kdy jindy bude platit věta: „můžeš mít vztah nebo pravdu.“
Vepř je hierarchické zvíře a nerado se vzdává vůdčích rolí, pokud je již vlastní. Lídři a vedoucí činitelé budou čelit výzvám, které buď obhájí, nebo padnou. Vepř uznává jen nejsilnějšího vůdce.

Rok Vepře pro jednotlivá znamení čínského zodiaku:

Obecné podpory, přízně a přirozeného životního posunu se v tomto roce dočkají jedinci narození ve znamení: TYGRA, KRÁLÍKA a OVCE. Mohou počítat s podporou přátel, dočkat se posunu v zaměstnání nebo zažít úspěchy i radosti se svými blízkými.

Jedinci ve znamení OPICE by se měli vyhnout zbytečným sporům a řešit citlivé záležitosti za pomoci přátel nebo lidí k tomu povolaných, odborníků atd. Chytré a hravé povaze opice to dá trochu zabrat, ale může se tímto způsobem posunout a zjemnit v rovině sociálních vazeb.

Největší výzvou bude tento rok pro zrozence ve znamení HADA, kteří budou čelit výzvám i překážkám. Pokud je zvládnou dobře, mohou si gratulovat k výraznému životnímu posunu. Neboť od toho výzvy jsou.

Pro VEPŘE samotné to bude příznivý rok, kdy budou moci upevnit svoji osobní pozici. Budou však bojovnější a zažívat i konflikty v oblasti hierarchie, tedy zejména při setkání s autoritami. To se může snadno promítnout i do osobních vztahů, kdy se doporučuje větší mírnost a ústupnost.

Ostatní znamení si budou užívat roku VEPŘE každý po svém bez zvláštního upozornění. Snad jen DRAK a PES budou zažívat více tíhy, ale s příklonem k vyrovnání sil, harmonizaci vztahů nebo jejich obnově.

K roku vepře přeji všem HODNĚ POHODY.

Otakar Chochola

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)