Předzvěst pro rok vodního tygra 2022 dle čínského kalendáře

Předzvěst pro rok vodního tygra 2022 dle čínského kalendáře

Dne 3.2. 2022 okolo 23 hodiny SEČ vstupujeme do nového energetického ročního cyklu podle solárního a sexagenárního principu.  Nicméně regent roku VODNÍ TYGR zahajuje svoji vládu o druhém novoluní po zimním slunovratu, tedy již 1.2. v 6:46 SEČ (tedy u nás). V daném případě se počátek lunárního a solárního roku skoro kryjí, kdy lunární začíná o necelé 3 dny dříve. V takovém případě lze hovořit o mimořádně silném roce plné energie, projevu a uplatnění síly znamení VODNÍHO TYGRA.

Než se dostaneme k celkovější charakteristice roku, je nutno předznamenat, že TYGR je archetypem nového počátku, nového směru, neurvalých změn a nekompromisní odvahy.  Přídavek vlastnosti VODY YANG je benefitem nejsilnější energie živlu a zároveň podpory a výživy dřevité podstaty TYGRA.
Můžeme mluvit o opravdu mimořádně silném roce.

Na nadcházející rok 2022 máme tyto roviny pohledu:

  • Vláda regenta zemské větve – VODNÍ TYGR

Jak bylo předznamenáno, TYGR je vykonavatel změn, sběratel obdivu, vášnivý dobyvatel, a zároveň nerudný mrzout v případě vyčerpání sil. Ke své prezentaci užívá síly, krásy a dominace, kterou oplývá, a která je pro něho nedotknutelná. Je novátor, experimentátor, hledá nové směry a rád předvádí svoji sílu a riskuje.
Navíc tento rozehrávač přichází na konci dvacetiletého cyklu VNITŘNÍ PROMĚNY, která trvá od 4. 2. 2004 do  4. 2. 2024. Dá se tedy předpokládat, že již přináší změny, které se týkají příchodu nového dvacetiletého cyklu, který patří energii ohně a vlivu energetické proměny. Obraz přechodu současného – končícího a budoucího – nadcházejícího 20ti letého cyklu odpovídá obrazu dokončení přerodu housenky v kukle, a následný výlet motýla na světlo. Tygr tedy přichází s takovou silou, aby nás již na nový energetický cyklus připravil.

Můžeme čekat zcela nové směry v oblasti vizuality, rozhodování, řízení, vládních formací, designu, propagace, aktiv, ekologie, umění a kdoví čeho ještě. Tyto změny přijdou se silou VODY, to znamená neodolatelně a přirozenou cestou. Všechny formy vody – déšť, rosa, kapka, tok, veletok, vlny, příboj, vodopád –  budeme cítit na vlastní kůži. Prvek VODY však přidává prudkému TYGRU na porozumění, citlivosti, taktu a diplomacii, což je velkou nadějí pro nekompromisnost přicházejících změn.

Bude se nám dařit nalézat nová řešení, nové cesty životem a možnost uplatnění tvůrčí imaginace. Pozor bychom si měli dát na agresivitu, srážky, konflikty, anarchii a jiné prudké výstřelky. Tyto mohou přinášet zranění a potřebu hojení. Pro všechny bude platit nutnost krotit temperament a přijmout určitou opatrnost. Uzdravování a hojení ran je součástí výbavy a potenciálu nezkrotného TYGRA, proto se mohou lékaři, terapeuti a léčitelé připravit na větší záběr a intenzitu činnosti. Nezbývá než doufat, že TYGR nepřinese větší nepokoje a konflikty, a že zvítězí diplomacie a citlivost vodního prvku.

Každopádně se můžeme připravit na zásadní katapult do směrů a situací, které si neumíme ani představit.
Tedy slangově řečeno, rok VODNÍHO TYGRA bude „crazy, ale krásnej“

  • Vliv roku pro jednotlivá znamení

Krysa: pro krysu bude rok 2022 mimořádně příznivý, její hluboká podstata vody si bude rozumět s energií roku. Může si polepšit v osobních vztazích, partnerství i výdělku.  Musí si dát pozor, aby se nevzdálila struktuře společnosti, ohlídala si zisky a vyhnula se přetvářce, podvodu a rozvodu.  Bude muset chladit své emoce. K důležitým procesům a rozhodnutím, ať si raději sjedná pomocníky. V dubnu a srpnu může zažít kladný posun celkové kvality svého života.

Buvol: se bude snažit navázat na minulý rok, ale musí se připravit na změny, které s ním trochu zatřesou. Významné události mohou nastat v oblasti citů a vztahů. Můžeme se domnívat, že tento rok posune buvoly vpřed na cestě osudu. Budu se sice snažit mít události pod kontrolou, to se jim ale nebude vždy dařit a doporučuje se zaujímat smírčí stanoviska. Mohou zažívat rivalitu a nedorozumění.
V květnu a září mohou zažít zlepšení své situace především v zaměstnání a pozici ve společnosti.

Tygr: se může připravit na příval energie a síly, která ho nenechá na pochybách o jeho cestě. Musí si však hlídat své ego, protože bude vyzýván k měření sil nebo k obhájení svých stanovisek. Důležitým prvkem bude v tomto roce i hájení vlastní rodiny a nalezení svého místa na světě a společnosti. V tomto roce se doporučuje investovat do vzdělání a lépe plánovat. V červnu a říjnu může tygr postoupit výše na žebříčku hodnot a ukázat své kvality. Pozor na zranění, namístě je i jistý druh opatrnosti, zejména v srpnu.

Králík: se může připravit na příjemný rok, kterému bude rozumět. Bude setrvávat v klidu a pohodě, pokud nepřijdou větší výzvy. V takovém případě bude zahnán do kouta, odkud se bude muset vracet po odpočinku. Měl by mít příznivý rok v citové a vztahové oblasti s možností rozšíření rodiny. V pracovní oblasti by měl sázet na inovaci a zlepšení. Může mít problémy s přesností, dochvilností nebo časováním. Důležitá vlastnost bude tolerance.
Příznivé budou měsíce červenec a listopad, kdy může zažít značný posun ve všech oblastech života. V září si musí dávat pozor na zranění a nemoci.

Drak: pro draka to bude příznivý rok, ve kterém bude zkoušena jejich opravdovost a velkorysost. V tomto roce mohou vyřešit jak osobní tak zdravotní problémy, které je tížily v roce buvola. Také se mohou posunout z místa v citové oblasti. V tomto roce by měli rozeznat přátele od nepřátel a zvolit si takové, se kterými se cítí dobře po více stránkách.  Musí si dát pozor na nebezpečné situace a raději se jim vyhnout.
V říjnu si musí hlídat zdraví a celkovou zátěž na organizmus, nejlépe dát si dovolenou nebo relax v lázních. V srpnu a prosinci se mohou posunout vpřed v životě.

Had: pro hady nastane rok příznivý především v kariéře, práci a vlastní realizaci. Zkoušky mohou zažít ve vztazích. Tam, kde již vyčerpali svůj potenciál, mohou s přehledem skončit. Hadi si budou muset hlídat i nepřejícnost okolí, ať již závist, nepřejícnost nebo žárlivost. V podstatě jde o nový horizont, který mají odhalit, ve vztahu k sobě i druhým. Zejména v listopadu si musí dát pozor na soupeření, pomluvy nebo jinou zátěž ve společnosti. Radost jim přinese srpen, ale posun v kariéře a oblasti financí mohou zažít v lednu (2023) a září.

Kůň: pro koně přichází rok jeden z nejlepších roků vůbec. Bude se jim dařit ve společnosti, kde budou okouzlovat svým charizmatem. V domově bude kůň schopný vytvořit hřejivé zázemí.  V tomto roce by se měl co nejvíce zviditelnit a dát o sobě vědět. Na co sáhne, je předurčeno k úspěchu. Musí si však dávat pozor na unáhlenost, nevěru, zálety a nepromyšlené impulzy. V prosinci se bude potýkat se zdravotní nebo finanční zátěží, a musí si ohlídat možné finanční ztráty. V únoru a říjnu bude hnán vpřed k radosti a úspěchu.

Ovce: ovce si může po výzvách loňského roku právem odpočinout a může si užívat harmonii a pěstovat svůj příslovečný smysl pro krásu a detail. Pravdou je, že občas přijde nečekaná svízel, kterou bude muset rychle vyřešit. Zejména v lednu (2023) si musí pohlídat své zdraví.  Hlavním tématem budou city, vztahy a vztahy k dětem. Zároveň však bude ovce hledat novou cestu života a snažit se vymanit ze starých procesů. To se jí bude dařit zejména v březnu a listopadu. Důležitým bodem bude den jarního slunovratu, kde doporučuji meditaci nebo jiný osobní rituál.

Opice: v roce tygra nemá opice na růžích ustláno. Bude čelit výzvám, které ji budou nutit do aktivní odezvy.  Její přirozená hravost se ji může občas i vymstít, když narazí na nepochopení okolí. Zároveň však bude vydávat ze sebe to nejlepší co v ní je. Musí si hlídat rezervy a nepřepínat se příliš a ponechat si i dost času pro sebe a zotavení. Má nejlepší rok na to zjistit, co v ní opravdu dříme nebo odhalit své rezervy. Hned začátkem roku tygra v únoru pocítí silnou změnu a musí si hlídat i zdraví. Přízeň osudu zažije v květnu, a osobní posun v dubnu a prosinci.

Kohout: pro kohouta bude tento rok rokem úspěchů. Dojde ke zhodnocení vašich dosavadních dovedností nebo studií. Jde o rok realizace. Je třeba si jen hlídat zdraví a vlastní rezervy, tzn nepřepínat se přespříliš. K tomu patří i nebrat si toho na sebe moc, to by se mohlo otočit proti němu.
V březnu o jarní rovnodennosti doporučuji udělat si volno a srovnat si v sobě své vize. Výborná bude i meditace.
V lednu (2023) a květnu může zažít kohout povýšení, úspěchu na společenském poli nebo jiné uznání.

Pes: pes se může těšit na velmi úspěšný a šťastný rok plný vřelosti a dobré nálady. Bude se mu dařit ve vztazích, kde si může zahojit zraněné city nebo pokročit vpřed práci. Možné je nalezení nového partnera, možné je i ukončení neplodného vztahu.  Musí být jen ostražitý k přepínání sil, přílišné starostlivosti nebo podléhání závislostem.  V dubnu má zátěž na zdraví a měl by si dovolit vypnout, v únoru a červnu se může těšit na šťastná překvapení.

Vepř: pro vepře nastává konečně po pár letech rok odpočinku a úlevy. Může se těšit na dobrou společnost, užívat si přátele, může potkat novou lásku nebo upevnit stávající vztahy. Může se spolehnout na podporu zvenčí a může být mile překvapen i na finančním poli.  Nástup přízně pocítí hned na počátku roku tygra –  v únoru. Bude se mu dařit v otázkách domova a krásy života. Pro vepře platí jen jedno varování, a to neutápět se ve svých slabostech.
Celkový posun vpřed mohou pocítit v březnu a červenci. O jarní rovnodennosti doporučuji meditaci nebo prožít iniciační rituál.

 

  • Devítiletý cyklus proměn

Zde se objevuje kuriózní situace, protože letící hvězda roku má číslo 5 a je tedy výchozím formátem tabulky Lo Shu. To znamená, že každý bude zasazen do své energie na 100% a bude prožívat témata proměn o to silněji. Pětka uprostřed nemá ráda změny a půjde proti revoluci VODNÍHO TYGRA. V pozitivním případě ji zkultivuje a přibrzdí, v horším případě bude klást nepřiměřené překážky při konání změn.

  • Co lze říci závěrem

Můžeme se připravit na rok změn, které si neumíme ani představit. Můžeme čekat novou perspektivu nebo objev nového horizontu. Můžeme čekat, že staré problémy a pravdy necháme již za sebou, a ztratíme chuť je dále řešit. Pohyb vpřed znamená opustit známé území. Pohyb vpřed znamená cestu a rozhodnost. Musíme se však připravit i na překážky a nepřízně, kde pomůže nejvíce – být sám sebou spokojený.

Autor: Otakar Chochola

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)