Co nás čeká v roce 2017 z pohledu čínské astrologie?

Co nás čeká v roce 2017 z pohledu čínské astrologie?

Co nás čeká v roce 2017? Kohout je pro tento rok pod vlivem prvku ohně yin, který se projevuje v oblasti emocí a závislostí, ale dodává kohoutovi více na lesku a zjevného sex appealu. I přes značný sex appeal bývá však kohout moralista a puritán. Kohout je dominantní zvíře západu a představuje ukládání a zúročení nabytých hodnot a výdělků z práce.

Rok 2017 je pod vlivem regenta roku Kohout.
Pozemská větev č. 10 12 úrovňového cyklu – Kohout, představuje hledání pozemského štěstí a naplňování osudu. „Kohout je pyšný pták, vzpíná se k nebesům, ale neumí létat.“ Čínský znak pro kohouta Xiong Ji má více významů. Jednak znamená moc a autoritu, dále „kuře“ a slangově prostituci. Původně bylo znamení odvozeno od legendárního ptáka Fénixe, ale pro typické vlastnosti „vládce západu“ bylo přejmenováno na kohout. Navíc v čínském zvěrokruhu mohou být zastoupena zvířata člověku prakticky užitečná, kde kohout je hlídač času, který budí lidi k práci. Kohout je pestrobarevný pták, který rád předvádí své peří. Má silné ego a prosazuje svůj pohled na věc. Přichází, aby udělal pořádek na dvoře. Má k tomu silný hlas a ostré ostruhy. Udržuje své území s autoritativním dohledem. 
Můžeme čekat prověrku vlastního ega, zvláště pokud lpíme na pořádcích a detailech. Jedinci takto zaměření se budou vzájemně utkávat v urputném prosazování vlastních pravd a utilitárních řešeních. Může přinést teritoriální sváry a čištění území. Východisko se nabízí pouze v návratu k radostnosti a užívání kladů života.

Kohout je pro tento rok pod vlivem prvku ohně yin, který se projevuje v oblasti emocí a závislostí, ale dodává kohoutovi více na lesku a zjevného sex appealu. I přes značný sex appeal bývá však kohout moralista a puritán. Kohout je dominantní zvíře západu a představuje ukládání a zúročení nabytých hodnot a výdělků z práce. Rok bude příznivý pro ukládání úspor a práce s realitami. Musíme však mít vše zajištěné, neboť Kohout je rozený auditor.
Rok Kohouta bude příznivý pro Hady, Buvoly a Draky, dále i pro Tygry, Ovce, Opice a Vepře. Osoby ve znamení Králíka budou čelit více výzvám, podobně jako Myši. Osoby narozené ve znamení Kohouta mohou mít aktivní a prospěšný rok, jen si musí dávat pozor na spory a hádky. Osoby ve znamení Psa by se měli vyhýbat nepřátelům po celý rok. Dalším zásadním vlivem pro předzvěst dynamiky roku je kvalita vlivu 9 letého cyklu proměn odvozeného od pulzace hvězd souhvězdí Velkého Vozu. Ten představuje energetickou bilanci a vliv v rovině energií. Rok 2017 bude pod vlivem prvku Voda a č.1. Zde dochází i ke shodě se západní numerologií čísla roku. Hvězda roku č.1 se považuje za posvátnou a pozitivní, na rozdíl od vlivu hvězdy č.2 roku 2016, který má výrazně negativní dopad. ( jeho vliv končí dne 3.2. v 9.35 hod). Regent roku Kohout přebírá svoji vládu o Novoluní dne 28.1. Tím, že přebírá vládu před termínem změny energetické kvality roku (3.2.) dochází k plně nabité energii a možnosti dotahování věcí do konečných stádií. Kohoutovo stálé znamení je Kov, který bude voda z nebes omývat. Proto se budou moci dostavovat i únavy a vyčerpání. Musíme si hlídat zdroje energie. Voda bude navíc soupeřit s přidaným prvkem kohoutova roku – ohněm yin. Zde budeme nejvíce oscilovat především mezi závislostí a soběstačností. Převládne princip zrození počátku a individuální proměny. Zkráceně řečeno budeme muset udělat spirálu svého vývoje a bude jen na nás, zda povede nahoru nebo dolů. Důležitým praktickým faktorem roku bude eliminovat útok chladu na své zdraví a vyhýbat se cíleně depresím. Hlavním nosným médiem roku bude plnost a hojnost kvality životní energie Qi. Zde bychom se měli zaměřit na konání dobrých skutků, a udržení pravidelných rytmů života – dobře jíst, spát a milovat se navzájem. Prvek voda přinese také hledání hlubšího porozumění a konfrontaci s tajemnými mystérii života.

Kohout se s tím bude muset také vypořádat, předpokládám, že posvém a zaměří se na práci a dosahování výsledků, aby neohrozil chod reality.

Otakar Chochola

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)