Barvy v interiéru pohledem Davida Eyera

Barvy v interiéru pohledem Davida Eyera

Každou barvu můžeme určit podle jejího odstínu, světlosti a sytosti. Na vnímání příslušné barvy má vliv dopadající světlo, a to jak denní – slunečno, zataženo, déšť, tak i umělé – žárovky, zářivky, LED osvětlení. Barvu ovlivňuje nejen dopadající světlo, ale také barevnost okolního prostředí.

Zajímavý přístup k barvám měl německý básník a přírodovědec Johann Wolfgang Goethe (1749–1832). Roku 1810 vydal svou Nauku o barvách, v níž jsou sepsány výsledky jeho dvacetiletých pozorování a pokusů. Řídil se zásadou, že je důležité vnímat svět kolem sebe – sami potom uvidíme, jak barvy vznikají. Goethe vysvětloval, že barvy vznikají ze světla a tmy. Ztmavováním bílého světla vzniká barva žlutá, zesvětlením tmy barvy modrá. Jsou to dvě z barev základních, které Goethe umístil do rohů barevného trojúhelníku. Ve třetím stála červená, která prý vznikne „vystupňováním“ žluté a zase poklesne přes fialovou k modré.
J. W. Goethe dělí barvy na primární, sekundární a terciární, tj. červenou, modrou a žlutou, které se nedají namíchat; oranžovou, zelenou a fialovou, které vzniknou mícháním základních barev. Terciární barvy potom vzniknou z barev sousedních. Vytvořil také barevný kruh, kde lze rozlišit barvy komplementární (opačné).

„Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden.“ Johann Wolfgang von Goethe

Z hlediska vnímání vitality barev je dobré vyzkoušet jednoduché cvičení. Zavřete oči, zklidněte se a pomalu si představte např. černou ve formě noční oblohy, po chvíli si představte červenou ve formě květů vlčího máku, modrou ve formě bezmračné letní oblohy nebo tmavomodrou barvu moře, oranžovou ve formě ohně, zelenou ve formě trávy nebo jarních listů břízy, žlutou ve formě zapadajícího slunce a purpur ve formě ostranky jaderské. Každá barva má v naší kultuře svůj specifický význam, který se může lišit od kultur jiných. Zároveň však v průběhu doby nabyla i ve stejné kultuře různorodých významů.
K barevnému řešení interiérů je třeba přistupovat jako k malování obrazu a k míchání barev přizvat akademického malíře, restaurátora případně zdatného architekta. Při výběru pigmentů se orientujme na přírodní zdroje (hlinky, oxidy, rostliny…), které jsou složené z většího množství barevných odstínů. Pigmenty mícháme v základu, který je opět tvořen přírodními materiály – vápno se svou schopností translucence, kasein na bázi mléčné bílkoviny, silikát se schopností dobrého propojení s podkladem. Kvalitním zdrojem barev a pigmentů jsou firmy Biofa, Kreidezeit, Auro, Biopin aj., které dle společného kodexu uvádí veškeré použité látky k výrobě nátěrových hmot. Je nutné se vyvarovat umělých, omyvatelných povrchů z akrylátu, silikonu apod. Tyto umělé barvy mj. obsahují těkavé chemikálie, označované souhrnně pod VOC (volatile organic compounds). Obvykle je jejich množství uvedeno na etiketě výrobku. Přírodní barvy mají také schopnost stárnout a patinovat.

Na vnímání barev má výrazný vliv podkladový materiál (vápenná, hliněná, sádrová omítka, benátský štuk, tadelakt) a textura (velikost zrna, kletování, filcování, římsy, niky aj.). Monotónní povrchy, jako např. sádrokarton, můžeme jednoduchým způsobem přeštukovat minerální stěrkou. Dále působí samotný způsob nanášení barvy (válečkem, stříkáním, štětcem, malým štětcem, houbou, rukavicí, stočeným hadrem), pohyby ruky (kruhovité, ležaté osmičky, kříže) a vrstvení barev. Stejně jako na obraze výsledného barevného efektu dosáhneme vrstvením barev ve dvou až pěti vrstvách.
Některé povrchy tak vlastně získají ornamentální charakter. Můžeme samozřejmě použít ornamentální šablony, a to buď lazurně, nebo s krycí barvou, případně barvy nanášet bez šablony. Ornament ve formě barvy nebo štuku vždy umožňoval fraktálně odstupňovat měřítka staveb a tak byl obrazem, zrcadlením přírodních systémů (fraktální struktury).
Velmi výrazný účinek má zachování přirozené barevnosti přírodních materiálů, popřípadě jejich jemné lazurování. Může se jednat o pohledovou hliněnou omítku, hliněné cihly, kámen, pálené cihly, dřevo, ale i různé zařízení budov – litinové topení v původní barvě litiny, měď, bronz, zrezivělé železo apod.

Přirozená barevnost hliněných omítek a dřeva v restauraci Maitrea v Praze.

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)