Věštba dle I-ťingu na přínos a význam v procesu léčení pandemie Covid – 19

Věštba dle I-ťingu na přínos a význam v procesu léčení pandemie Covid – 19

Dne 6.12.2021 jsem provedl věštbu na přínos a význam v procesu léčení pandemie covid-19 podle čínské knihy proměn Yi jing.

Provedl jsem věštbu pomocí mincí, a k její interpretaci jsem zvolil metodu Gao Henga, a přebásnil z Knihy proměn Běh osudu od M. Vinogradoffa.
Použil jsem mince, neboť jsme v roce kovu a pandemie má společenský ráz, což odpovídá tématu kovu a lidské Qi.

 Hlavní odpověď:

Hexagram číslo 17 – Sui – Následování

Jde o párový hexagram, který se párově váže k hexagramu č. 18 – Gu – Jed.

Oba párové hexagramy spolu vyjadřují nestandartní situaci a odkazují se na schopnost plynutí v životě. Hovoříme o peripetiích v proudu života a pozici člověka v proudu dění. Význam tkví ve schopnosti přizpůsobení se a následování toku a síly života. Párovost hexagramu představuje symboliku spojování významů a vzájemnosti s těžištěm ve vztazích.

V párovém hexagramu č. 18 se hovoří o znovu opravení. Znovu opravení vyžaduje obřady a rituály.

„Především děti byly potírány sirnými a léčivými lektvary na ochranu ve dni letního slunovratu.“ Mluvíme o odstranění zkaženého uvnitř člověka.

Hexagram č. 17 je tvořen trigramy Hrom a Jezero, dá se mluvit o skryté energii v hloubce pod jezerem. Jde o následování a plynutí všeho živého vpřed.

„Vklouzáváme do proudu, abychom splynuli s jeho kolísáním, aniž bychom sami zvedali hlavy“. Podle metody Gao studujeme 3. čáru hexagramu, která mluví o různých podobách vytrvalosti v následování. Hlavní téma dopovědi zní: „ následovat můžeme jen to, co máme před sebou“.

Tím je vyjádřeno, že se není proč zastavovat. Vnímáme postupné slaďování struktury s hledaným cílem a mluvíme o přechodu dítěte k dospělosti – k tomu patří i upínání se k silným osobnostem.

 

Dále jsem provedl: interpretaci nukleárního hexagramu a vytvoření yangového a yinového zrcadla k hexagramu č.17.

  • Nukleární hexagram nás zavádí do vnitřního smyslu dění a odhaluje, co je nám skryto uvnitř.
  • Yangové zrcadlo nám odhaluje možnosti aktivního konání a přístupu v dané situaci.
  • Yinové trcadlo nás nabádá k možnostem vyrovnání se, posílení svých zdrojů a stability.

Nukleární hexagram:

Hexagram č.53 Jian – Plynulý postup

Znamená nenápadně prosakovat. postupně jít vpřed a pomalu pronikat. Týká se především vývoje jedince a jeho nitra ve vztahu s okolním světem. Je zde důraz na nenásilný postup a dodržení přirozeného rytmu. Mluví se také symbolicky o provdání ženy, resp. zasnoubení ženy – principu yin s mužem, tedy principu yang. Toto vyžaduje pozornost, pečlivost a rozhodnost až do úplného konce.

K tomu je nutno odstranit vše co zabraňuje rozvoji, a vše co je v situaci cizí (vetřelec) a zahnat to pryč. To se týká věcí projevených i neprojevených (vnitřní stav).

Yangové zrcadlo:

Hexagram č. 61 – Zhong Fu – vnitřní opravdovost. Mimořádný – symetrický hexagram. Máme obraz čtverce, jehož středem proniká šíp. Symbolizuje zasažení středu. Znamená autentičnost a stav dětské bezbrannosti. Ve znaku se odkazujeme k matčině ruce, která přikládá hlavičku dítěte k prsu, aby ho nakojila, jde o tedy stav nevinné bezprostřednosti. Dále sem patří rčení, že „ryba nesmí opustit hlubokou vodu.“

Zcela zřetelně se říká, co dělat: je namístě jednat rozhodně, nenechat se rozptylovat a soustředit se na cíl. Cílem je vnitřní opravdovost.

Podle metody Gao doplňuji, že koně se rozdělí před překážkou. To nelze kárat, protože je to čistě tak.

Jeden z aspektů situace tedy skončí.

Hexagram popisuje situaci a etapu změn, během níž se jedinci dobírají své niterné autentičnosti. K tomu je nutné vyprázdnění středu:

„Cesta vtéká do vyprázdněného středu, takové je její použití a přesto nikdy nepřeteče“.

Jde o přechod do reality působením autentičnosti uvnitř jedince. Jde o nezbytnou podmínku před plnou seberealizací. „

Yinové zrcadlo:

Hexagram č. 62 Xian Guo – Průchod malého

Hovoří se o překonání něčeho, co neumíme docenit. Stojíme před pomyslným prahem, který se týká záležitostí člověka. Jako léto přechází v zimu, dochází od plného rozmachu

k maximálnímu smrštění, proto lze konat pouze malé skutky. Proto jakkoliv se vyvyšovat nebo vypínat není harmonické ani patřičné. „ Pták létá mezi nebem a zemí a je spojkou mezi tím co je dole a nahoře, ale když odletí, zbude jen prchavá stopa.“ Možná si nedokážeme představit, co se dá dělat, ale není to chyba, protože za to nemohou neschopnosti, ale okolnosti.

Závěr:

V průmětu zmíněných obrazů a dynamik děje jeví se nezbytné odhlédnout od malých přesvědčení, neboť brání v projevu a pokračování života, a vrátit se k celku.

Přeji nám naplno prožít energii Následování a odstranění jedu z našich niter a životů. V tom překonání se a „vyčištění středu“ jeví se krok k novému naplnění a budoucnosti.

Autor: Ing. arch. Otakar Chochola

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)