Tipy roční letící hvězdy pro rok 2021

Tipy roční letící hvězdy pro rok 2021

Zajímá Vás, co nám o našich obydlích říká roční letící hvězda? Feng shui systém letící hvězdy je založený na matematických vzorcích v přírodě, kde makrokosmos ovlivňuje mikrokosmos. Tato sofistikovaná technika studuje, jak prostor a čas ovlivňují naše zdraví, vztahy, finance a další aspekty života. Je to metoda užívající čísla od 1 až 9, kde se číslicím říká hvězdy, protože se jejich původ spojuje s působením sedmi hvězd Velkého vozu a dvou strážných hvězd.

Souhvězdí se otáčí v pravidelných cyklech a působí svou energii na zemi, co se pak projevuje v sektorech našeho prostoru. Tím, že se jedná o pohyb cyklický, je možné na základě pozorování, předpovědět, jaké události, a ve kterém sektoru každá z hvězd spustí a ovlivní. Každá z hvězd má svou specifickou charakteristiku a patří k jednomu z pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda), co nám umožňuje, právě aplikací pěti prvků a vztahů mezi nimi, pracovat a ovlivňovat působení hvězd v prostoru. Jejich vliv oslabujeme, v případě, že se jedná o hvězdu přinášející negativní okolnosti, nebo aktivujeme a posilňujeme, když energie proudící do prostoru skrze hvězdu je pozitivní a přináší vítanou qi. A právě tímto se z této techniky stává efektivní a rychle působící nástroj, který ve Feng shui využíváme, když chceme v daném roce dosáhnout rychlé výsledky a stanovené cíle v určitých oblastech našeho života.

Pro zápis letící hvězdy slouží čtverec Lo Shu, do kterého se každý rok jednotlivé hvězdy zapisují podle speciálního algoritmu, kde každý rok jedna z hvězd je vedoucí a nachází se uprostřed čtverce, další se zapisují do zbylých osmi čtverců kolem ní.

Je nutné zde uvést, že roční letící hvězda, ač je velmi efektivní a rychlá, představuje jen malou část obrovského systému zvaného tradiční feng shui. Víc, než polovinu tvoří tzv. venkovní feng shui, do kterého patří analýza vnějšího prostředí, do kterého je prostor zasazen – pozice řek, jezer, pohoří, frekventovaných cest, jiných budov a objektů v okolí domu nebo bytu. Tady zkoumáme kvalitu qi, která zvenku proudí do prostoru. Pak máme vnitřní, interiérové feng shui, kde zkoumáme, jak qi, proudící dovnitř působí v prostoru a jaké mechanismy tady spouští. Existuje mnoho sofistikovaných technik, které zkušený konzultant feng shui při své práci s prostorem používá. Nicméně, i když uděláme úpravy prostoru jenom podle ročné letící hvězdy, dokážeme dosáhnou určité procento změn v našem životě a naklonit si přízeň, nebo naopak odvrátit nepříjemné situace a události.

Roční letící hvězda se dělá každý rok, ideálně na jeho začátku – co je vždy někdy kolem 4. února daného roku, podle začátku solárního roku a princip techniky je poměrně jednoduchý. Využívat části prostoru, kde v daném roce působí pozitivní hvězdy a vyhýbat se sektorům, kde působí ty negativní. Je přirozené, že ne vždy je to možné na 100 procent dodržet, například, když vám negativní hvězda působí v kuchyni, nebo ve vstupu a pozitivní hvězda se usídlila například v komoře. V těchto situacích používáme pět prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda) k jejich harmonizaci.

Když máte půdorys vašeho prostoru a kompas, můžete sami začít s harmonizací. Je to zábava a výsledky vás určitě překvapí.

Půdorys a zaměření světových stran

Pro aplikaci techniky letící hvězdy potřebujete půdorys vašeho prostoru. Vyznačíte jeho střed pomocí uhlopříček vedoucích z rohů, stoupnete si na místo, kde se uhlopříčky protnuly a zaměříte, například pomocí aplikace v telefonu, nebo jiného kompasu orientaci sever – jih.

Po zaměření půdorys rozdělíte do osmi bran, jak jednotlivým výsekům říkáme, podle vašeho měření, kde jednotlivým stranám patří 45° výseče:

  • Sever: 337,5° – 22.5°
  • Severovýchod: 22,5° – 67,5°
  • Východ: 67,5° – 112,5°
  • Jihovýchod: 112,5° – 157,5°
  • Jih: 157,5° – 202,5°
  • Jihozápad: 202,5° – 247,5°
  • Západ: 247,5° – 292,5°
  • Severozápad: 292,5° – 337,5°

 

Po zaměření stran a vyznačení bran zbývá zapsat jednotlivé hvězdy do sektorů. Číslo hvězdy přepíšete z Lo Shu čtverce na váš půdorys a to tak, že si nejprve vyhledáte světovou stranu, například východ, ve čtverci a jednoduše opíšete číslo hvězdy do odpovídající brány – tedy napíšete číslo 5 do sektoru východ na vašem půdoryse.

Nyní už vidíte, kde, jaká hvězda působí a můžete začít dělat svou analýzu. Při práci s roční letící hvězdou klademe důraz hlavně na ty části prostoru, kde zvykneme trávit nejvíc času, zejména jsou to vstupní dveře, ložnice, pracovna, kuchyň a obývací pokoj. Například harmonizace vstupu do prostoru podle roční letící hvězdy je velmi efektivní v Číně hodně používaná technika.

Připomínáme, že podstata techniky je v tom, že se snažíme využívat prostory, kde se nachází pozitivní ročná letící hvězda, a vyhýbáme se sektorům, kde působí hvězdy negativní. Níže uvádíme charakteristiku každé hvězdy spolu s navrhovanými úpravami pro její harmonizaci.

1 – Tan Lang Xing

Hvězda podporující dobré jméno pověst, přinášející pomocníky a ochránce. Přináší potenciál, že se v našem životě, v té správné chvíli objeví pomocník, mentor, který nás podpoří a pomůže nám anebo ukáže ten správný směr. V roce 2021 je hvězda 1 v jižním sektoru prostoru. Když v následujícím roce hledáte pomoc „shůry“, nevíte si rady, jak dál, potřebujete poradit, navést na správnou cestu, jih je ta část prostoru, kde byste měli trávit čas. Pracovat zde, hledat odpovědi čtením ale třeba i na internetu. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že se správná informace objeví v tu správnou chvíli a vy budete znát odpovědi.

2 – Ju Men Xing

Hvězda nemocí se pro rok 2021 nachází na severu. Když v severním sektoru prostoru máte vstup, kuchyň (a často zde vaříte), ložnici nebo pracovnu, zvyšuje se pro vás potenciál onemocnění v roce 2021. Když jste nemocni nebo vyčerpáni, vyhněte se, pokud možná úplně, severní části vašeho prostoru. Když to z jakéhokoliv důvodu není možné, negativní působení hvězdy do určité míry eliminujeme, a to přidáním vhodného množství Kovu do severního prostoru. Hvězda 2 patří k prvku Země, a proto použijeme Kov, který Zemi vyčerpá a vliv dvojky částečně oslabí. Nejlepší eliminací jejího vlivu však bude tuto část prostoru v roce 2021 vůbec nevyužívat.

3 – Lu Cun Xing

Konflikty, argumenty a právní potíže. To přináší hvězda 3 v roce 2021 do jihozápadního sektoru. I když se na první pohled může zdát, že tato hvězda je negativní, není tomu tak. Její výbušnou energii můžete v roce 2021 využít, když se chcete postavit čelem nějakému zlozvyku, přejete si získat kuráž a odvahu. Když chcete získat tyto charakteristiky, využijte jihozápadní sektor vašeho prostoru, co znamená trávit zde čas alespoň 30 minut denně s jasnou představou, čeho chcete dosáhnout. Když máte kuráže a odvahy dost, máte za sebou hodně práce a chcete raději klid bez hádek a konfliktů, tak se působení této hvězdy raději vyhněte. Když to není možné, použijte Oheň, ten, protože v koloběhu pěti prvků následuje po Dřevě, který sytí tuto hvězdu, její působení oslabí.

4 – Wen Qu Xing

Akademická a literární hvězda podporující také romantiku. Tento rok je na východě. V případě, že studujete, podstupujete zkoušky, snažíte se získat novou dovednost nebo zdokonalit zručnost, nebo hledáte vhodného partnera, zaměřte svou pozornost na východ. Zde můžete čerpat energii této lásku a studium podporující hvězdy. Když na východě budete letos trávit čas, zvýšíte potenciál, že se naučíte nové věci, lépe zvládnete zkoušky a rozproudíte váš romantický život. Studujte na východě a bude se vám dařit. Je to vhodný sektor, když se chceme svoji prosperitu zlepšovat učením a studiem.

5 – Lian Zhen Xing

Tato hvězda přináší neúspěch a nezdar. Je to, dá se říct, ten nejnepříznivější sektor pro rok 2021 a letos je to jihovýchod. Proto mu věnujeme velkou pozornost. Nejlepší, jak se vyhnout vlivu pětky je vůbec tuto část nepoužívat a hvězdu neaktivovat. Aktivací máme na mysli naši fyzickou přítomnost tady ale také jakékoliv renovace, zednické práce, rekonstrukce, dokonce ani zatlouct zde hřebík do stěny není vhodné. Když zde ale musíte z jakéhokoliv důvodu pobývat, použijte nápravy pro snížení jejího vlivu, konkrétně Kov. Její vliv se tím oslabí ale neeliminuje. Když zde budete trávit čas, protože zde máte vstup, pracovnu, ložnice, nebo kuchyň, musíte počítat s určitým nezdarem a překážkami v roce 2021, přijmout to a podle toho jednat.

6 – Wu Qu Xing

Autorita, síla a postavení. Pokrok v kariéře. To všechno můžete získat, když využijete střed vašeho prostoru. Právě zde totiž působí hvězda, která to všechno přináší a podporuje. Když toužíte po postupu v kariéře, jste připraveni zaujmout vedoucí pozici, ale nabídka nepřichází nebo si toužíte získat respekt, využijte střed prostoru. Věnujte se zde své práci, aktivujte hvězdou svou přítomností.

7 – Po Jun Xing

V roce 2021 je hvězda 7 na severozápadě. Sedmá hvězda je o komunikaci, ale také, která může přinést svár a konflikt. Jste-li od přírody konfliktní, vyhněte se letos severozápadnímu sektoru prostoru, nebo alespoň důkladně važte slova, když se této části nemůžete vyhnout. Když ale naopak potřebujete nakopnout své komunikační dovednosti, získat verbální zručnost, severozápad je pro vás letos vhodný. Pořádek a čisto je zde nutný, abychom předešli krádežím bezpečí pro snížení potenciálu poranění ostrými předměty.

8 – Zuo Fu Bi Xing

Osmička je hvězda hojnosti a prosperity, co z ní dělá velmi populární hvězdu. Pro rok 2021 se nachází na západě a je to asi ten nejlepší sektor v tomto roce. Když tady máte ložnici, pracovnu, nebo vstup do prostoru, získáváte jednu z nejlepších energií pro znásobení financí. Peníze ale nepadají z nebe a když zde budete v tomto roce trávit hodně času neznamená to, že vyhrajete loterii, přinese vám to nové nápady, jak peníze vydělat, nové příležitosti, jak rozšířit svoje podnikání, nový prostor pro uplatnění vašich znalostí a schopností vedoucí k vyššímu profitu z vaší činnosti. Je to aktivní energie a proto, když tady budete trávit čas, očekávejte hodně práce – a samozřejmě pak náležitou odměnu. Její působení podpoříme Ohněm (protože osmička patří k prvku Země a tu Oheň hezky sytí), ale také můžeme použít vodní prvek, který podpoří yangovou energii osmičky.

9 – Fu Bi Xing

Devátá hvězda v podstatě znásobuje působení jiných hvězd, a to jak v pozitivní, tak negativním směru (ve skutečnosti působí v každém sektoru hned několik hvězd dohromady, to ale nebudeme v tomto článku rozebírat, protože se jedná o jednu z pokročilých technik). Představuje ale také budoucí hojnost, postup, povýšení, zlepšení, šťastné události, oslavy, prestiž a uznání. Je to hvězda slávy a krásy. V současné periodě přináší pozitivní aspekty proto severovýchod, co je směr, ve kterém tato hvězda v roce 2021 bydlí, bude pro vás určitě prospěšnou částí prostoru. Když plánujete rozšířit svou síť kontaktů, zvýšit atraktivitu, přilákat nové zákazníky nebo jednoduše oslnit, severovýchod je pro vás ta část prostoru, kde svou přítomností podpoříte příležitosti pro dříve zmiňovaní.

Autor: Ing. Lucia Petriláková

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)