Předzvěst pro rok vodního králíka 2023 dle čínského kalendáře

Předzvěst pro rok vodního králíka 2023 dle čínského kalendáře

Dne 22. ledna začnou oslavy nastupujícího vládce a regenta roku 2023 – Vodního králíka. Zde je nutné zmínit přesný energetický počátek roku, který u nás začne již 21.1.2023 okolo 22hodiny, tedy v době lednového novoluní (dle SEČ).

Dne 5.2.2023 pak budou probíhat v Číně „slavnosti luceren“, což je rituální svátek zažehnutí světel, který má silné historické a religiózní kořeny. Principiálně jde však o počátek solárního cyklu roku, který začne přesně 4.2. 03:43 hodin dle SEČ.
Rok, kdy solární počátek roku následuje po lunárním je považován za silný a prospěšný rok.

Přestože taoisté na jednu stranu varují před upínáním se k předzvěstem a vměšování individuální mysli do běhu Univerza (TAO), tak na druhou stranu přeci jen věštění vždy představovalo silnou úlohu a nezměrnou část jejich umění, vlivu a působnosti.

Nuže co lze tedy očekávat?

Vodní králík roku 2023

Vodní králík je milé zvíře, od kterého čekáme zvýšenou empatii a starost o svůj domov, rodinu a živobytí. Zároveň je králík bázlivý tvor, který se musí chránit a zabezpečovat, umí obratně kličkovat a uhýbat před tlakem zvenčí. V Číně je považován za archetyp moudrosti a klidu.
Po celkovém yangovém projevu vodního tygra roku 2022 je králík spojený a yinovou hlubokou a mírnou vodu. Přináší tedy značný apel na sebereflexi, vnitřní vhled a rozvoj jedince, něco jako rok autoterapie. Horší však bude v tomto roce rozeznat lež od pravdy a přetvářku od skutečnosti. Snad jen milá povaha a sociální vlídnost králíka bude působit, jako slibná esence vzájemnosti, která je možnou zárukou zlepšení kvality „Ren Qi“, neboli kvality energie lidské pospolitosti.
Voda yin dále násobí vlastnosti, jako jsou citlivost a empatie. Ideální bude prohloubit se v meditaci a pochopení hloubky života a mystéria bytí. Při možných smutcích nebo depresích doporučujeme zahřívat svoji celou bytost – myšleno, jídlem, pohybem, emocemi i myšlenkami. Velkou výzvou bude obecně odolat manipulaci a čelit pocitu křivdy. Vodní králík má rád smír a neutralitu, což znamená, že bude občas nerozhodný a vyčkávat na řešení. Doporučuji číst historické romány a poezii, věnovat pozornost umění obecně a více tančit.

Devitiletý cyklus proměn – Nine star Ki

Rok 2023 bude probíhat pod světlem nebeské hvězdy romantiky č. 4. Čtyřka odpovídá energii hybatele Dřeva yin, trigramu Vítr a energii změny formy, či formace. Nutí nás k respektu ke všemu co má nějaký rámec a přináší možnost tvorby silné vize a pohybu vpřed. Něco jako šíp, který si proráží cestu vzduchem. Nelze pominout, že význam slova 4 = Si, zároveň odpovídá v čínštině slovu smrt. Budeme tedy nuceni odpoutat se od představ a lpění, a pustit se po větru do nového směru, tzn následovat šíp své vize. Můžeme uvažovat i o smrti ega a možnosti objevení nového obzoru nebo poznání nové úrovně bytí.

 

Srovnání 12ti letého a 9ti letého cyklu

Oproti roku 2022, který se dal charakterizovat jak rok revolučního výbuchu a chaosu (vodní tygr) obklopeného otrávenou a nehybnou zemí (č.5), se v roce 2023 nabízí podobenství větru nad vodou. Z toho plyne předpoklad uplatnění síly směru a obnovy, a léčení zacyklených událostí. Toto vše bude probíhat pod vlivem mírné a přecitlivělé povahy vodního králíka a neobejde se to bez citových vzruchů nebo pocitu ublížení. Bude však možné obnovit aktivně osobní prosperitu a hojnost a sledovat další příběh lidstva a pohyb země směrem do budoucnosti. V knize Yi Jing se praví, že obraz vítr nad vodou symbolizuje hexagram č. 59 – Rozdrobení, který značí možnost překonání problémů a překročení velkého proudu. Obsahuje naději k bezpečnému přeplutí divokých vod, obrací nás k úctě k předkům a vymezení každého jednotlivce v duchovní oblasti. Přináší čas velkých činů.
Bude zajisté potřeba značné diplomacie, taktiky, koncentrace a soustředění, aby vítr nerozbouřil nebo nepopohnal vodní cestu příliš, neboť to by mělo katastrofální a fatální následky. K tomu bude třeba více již zmíněné sebereflexe a osobní statečnosti.

Závěr:

V dobrém slova smyslu můžeme předpokládat uklidnění celkové situace světa, obrat k pozornosti směrem do vlastního nitra, návrat do rodin, nastolení sociální snášenlivosti a možnost tvoření osobní vize a uplatnění směru konání.

Určitě se budeme potýkat s různými strachy, lží a přetvářkou, manipulací a úzkostí. Největším úskalím bude uplatnění obecné důvěry v chod věcí. V tom však budeme nuceni pokračovat s volnějšími možnostmi v rozhodování.

Králík podle pověstí sídlí na měsíci, tedy k nám přináší nejen vlastnosti svého znamení, ale zároveň odražené světlo měsíce. Proto obzvláštní kvalitou nadcházejícího roku bude i posun v oblasti osobní spirituality blíže k vědomí celku a uvědomění si kvality bytí. Zároveň se budeme zabývat mysteriózní stránkou života. O to více se musíme střežit jedu zášti, a podléhání obecným manipulacím. V tomto smyslu bych rád varoval před konzumací okultizmu nebo jinou nabídkou všelijakých čaroporadců během celého roku. Zásadní bude prožitek a tvorba osobní zkušenosti, vlastní praxe života a vědomí celku oproti reprodukci cizích názorů.

Rok Vodního Králíka 2023 je závěrečným rokem dvacetiletého cyklu čísla 8 a vnitřní proměny. Jedná se tedy o konečné otevření kukly, ze které má vyletět nová bytost – motýl budoucnosti. Bude tedy třeba co nejvíce uzavřít minulost, nechat vše staré být, a připravit se na nový směr a příchod nového dvacetiletí reprezentované číslem hvězdy 9, které započne rokem Dřevitého Draka 2024. Bude se jednat o poslední dvacetiletou etapu tzv. „energetické proměny“ v rámci 180ti letého cyklu, která přinese očistu, jasnost, příklon k vyšší sféře duchovnosti a postupné odpojení energie od hmoty.

Předzvěst pro jednotlivá znamení čínského zodiaku pro rok 2023:

Krysa 🐀

Pro osoby ve znamení Krysy přichází rok možné spolupráce a celkového posílení. Budou se dobře orientovat v životě a celkově se jim bude dařit. Je možné realizovat svatby, zásnuby, porody a početí. Pozor na prochladnutí a pochybnosti.

Buvol 🐂

Pro osoby ve znamení Buvola je možný bezkonfliktní posun vpřed, ale bude nutné realizovat vše po malých krocích postupně. Pozor na unáhlenost, zejména v oblasti investic. Ozbrojte se trpělivostí a tak vše půjde dobrou cestou vpřed.

Tygr 🐅

Osoby ve znamení Tygra by měli pěstovat více empatie a celkové opatrnosti během celého roku. Budou nedůvěřiví a měli by používat racionální rozum, rozvahu a pěstovat neutrální postoje. To jim umožní vidět vpřed v klidu a jasně. Pozor na unáhlenost a střety nebo skoky do neznáma..

Králík 🐇

Pro osoby ve znamení Králíka se rýsuje příjemný rok plný přátelství a kontaktů. Musí si dát pozor na nerozhodnost nebo nezdravé citové vazby k rodině, tedy pěstování přílišného lpění a závislosti, které by jim mohly přerůst do stagnace a zpomalení na cestě života.

Drak 🐉

Pro osoby ve znamení Draka přichází rok výzev a překonání různých překážek. Uvědomte si však, že překážky jsou většinou hrany ve vaší mysli nebo postojích k životu, které můžete lehce zaoblit. Přeji větší empatii a laskavost, které vás posunou vpřed na poli vnímání.

Had 🐍

Pro osoby ve znamení Hada přichází úleva po loňském roce plným nepochopitelných zvratů a výzev. Přichází období tolerance a možnosti postupu vpřed na poli práce a prosperity. Je možné založit novou kvalitu v životě, a to i za cenu značné námahy.

Kůň 🐎

Pro osoby ve znamení Koně nastává rok zkoušek osvědčení vlastních kvalit. Budete muset prokázat, kdo jste a jaká je vaše kvalita vpravdě položená. Budete muset čelit konfliktům, což ale navzdory tomu přinese zcela nový rozměr do vašich životů. Vždy můžete vytvořit novou kvalitu a dílo.

Ovce 🐐

Ovce čeká rok prosperity, kvality, užívání si života, celkového postupu vpřed a výšin blahobytu. Snad si jen dejte pozor nad potřebou mít vše nebo všechny pod svoji kontrolou a zůstaňte na jedné úrovni s druhými. Pěstujte sociální radost. Významným pomocníkem na vaší cestě bude osoba ve znamení Vepře a prvek vody.

Opice 🐒

Pro osoby ve znamení opice přichází rok zkoušek, který dá zabrat jejich příslovečnému smyslu pro humor. Náhle jakoby nebyl namístě nebo obecně vyslyšen či akceptován. Bude vás stát určité síly tomu čelit, což je ale naděje v možnosti uplatnění zvýšené péče jak o své blízké, sebe sama, tak i o své statky.

Kohout 🐓

Pro osoby ve znamení Kohouta nastává rok osvědčení vlastní kvality tváří v tvář výzvám a nárokům zvenčí. Prostě budete muset obhájit své místo a pozici. Patrně budete potřebovat občas i zabojovat, abyste neprohráli. Tím pádem zesílíte a dostanete se na novou – vyšší pozici v životě.

Pes 🐕

Pro osoby ve znamení psa přichází rok štěstí a náklonosti. Jsou možné svatby, zasnoubení nebo jiné romantické události. Budete moci bezpečně investovat jak v rovině citů, tak v rovině prosperity. Dejte si pozor na vyčerpání a prochladnutí.

Vepř 🐖

Pro osoby narozené ve znamení Vepře nastává rok přátelství a sympatií, což si poživační vepři mohou jen přát a užívat. Mohou pěstovat porozumění a vnášet soulad do života svého i druhých. Mohou podnikat v sociálních oblastech a sférách. Důležité pro ně bude vědomí vlastní kvality, a síly osobnosti. Muži mohou být více galantní a ženy ozdobou společnosti. Významným pomocníkem roku může být osoba ve znamení Ovce a prvek země.

Autor: Ing. arch. Otakar Chochola

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)