MUDr. Jiří Bílek

MUDr. Jiří Bílek

Externí lektor, Základy čínské medicíny

Kontakt
+420 222 515 923
+420 602 235 117

Jiří Bílek vyučuje pro Českou školu Feng Shui rozšiřující semináře s tématem tradiční čínská medicína. Přečtěte si životopis našeho lektora.

Narozen 17.6.1974 v Praze

  • absolvent II.lékařské fakulty University Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
  • atestace v oboru gynekologie-porodnictví.
  • absolvent ročního postgraduálního studia „Akupunktura a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue)
  • absolvent kurzu „Základy akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha
  • trenér první pomoci
  • průvodce cestovní kanceláře China Tours (Adventura) v oblastech Čína a Tibet

…zájem o souvislosti ve fungování lidského těla mě přivedl ke studiu tradiční čínské medicíny vedle medicíny západní. Díky tomuto zájmu a unikátnímu projektu Karlovy univerzity jsem získal stipendium na roční postgraduální studium na jedné z nejprestižnějších univerzit tradiční medicíny v Číně, který nepochybně změnil můj náhled na péči o lidské zdraví.

Po letech praxe na porodním a operačním sále jsem se rozhodl věnovat se akupunktuře naplno. Jedním z motivů byl fakt, že tato forma terapie stále nemá u nás místo, které jí na základě účinků prověřených tisíciletou praxí náleží. Akupunktura je metoda, jež má universální využití a je schopna navracet lidské tělo do stavu rovnováhy, zejména v počátečních fázích rozvoje chorobných stavů. Nicméně i déle trvající nemoci a obtíže mohou být touto metodou ovlivněny. Zásadní je vůle pacienta uchopit svůj život do svých rukou a chtít pro své zdraví spolu s terapeutem něco udělat.

Čínská medicína je velké dobrodružství, které fascinovalo mnoho lidí po celá staletí. Je to zároveň velmi propracovaný systém, jehož zákonitosti teprve nedávno začala objevovat naše západní věda. Ta přináší v poslední době čím dál více vysvětlení starých principů a důkazů o prospěchu jejích metod. Největším důkazem jsou však osobní zkušenosti pacientů, kteří sami léčbu akupunkturou zakusili.

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)